Anh Sẽ Đến – Giấc Mơ Buồn (Album) | Quang Dũng

Nhiều nhạc sĩ

Record Details

Released:
2002
Genre:
Pop

Album Anh Sẽ Đến – Giấc Mơ Buồn của ca sĩ Quang Dũng gồm 10 tình khúc các nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn (Đêm thấy ta là thác đổ, Chiếc lá thu phai); Quốc Dũng (Còn mãi nơi đây); Lê Quang (Giấc mơ buồn, Người qua bóng tối); Quốc Bảo (Người đi như nắng phai); Sỹ Đan (Anh sẽ đến); Cung Tiến (Hoài cảm); Lã Văn Cường (Tìm bóng); Phú Quang (Một dại khờ, một tôi)

NGHE ALBUM KHÁC
ImLangThoDai_KhanhLy_vavomusic
TinhDaVutBay_TuanNgoc_vavomusic
VaConTimDaVuiTroLai_DucHuy_vavomusic
RuMaiNganNam_QuangDung_vavomusic
TinhKhucTrinhCongSon_KhanhHa_vavomusic
MongXuan_NgoDangDuy_NguyenDinhThanhTam
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE