Dòng Sông Lơ Đãng (Album) | Nhiều ca sĩ

Việt Anh

Record Details

Released:
2016
Genre:
Pop

Album Dòng Sông Lơ Đãng của nhạc sĩ Việt Anh qua các giọng ca: Thu Phương (Hai chúng ta); Quang Dũng (Phía nào đến chân trời); Đồng Lan (Thiên đường); Hoàng Bách (Phía cuối những hàng thông); Hoàng Dũng (Tôi là ai trong em); Thuỳ Chi (Ngày em xa quê); Guitarist Bảo Thạch (Khúc dạo đầu, Đêm nằm mơ phố, Dấu đêm, Không còn mùa thu)

NGHE ALBUM KHÁC
CatBui_HoaTau_TrinhCongSon_HuuTam_vavomusic
HoaCoVangNoiAy_QuangDung_vavomusic
CoiVang_vavomusic_TranThaiHoa
DiTimTraiCam_MaiThuSon_vavomusic
TauDemNamCu_ViThao_vavomusic
13 chuyện bình thường phú quang
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE