Hạ Trắng (Album) | Khánh Ly

Trịnh Công Sơn

Record Details

Released:
1992
Genre:
Pop

Album Hạ Trắng của ca sĩ Khánh Ly gồm các tình khúc Trịnh Công Sơn: Hạ trắng; Tuổi đá buồn; Tôi ru em ngủ; Ngẫu nhiên; Ru em từng ngón xuân nồng; Phúc âm buồn; Cuối cùng cho một tình yêu; Chiều một mình qua phố; Này em có nhớ; Nhìn những mùa thu đi; Biết đâu nguồn cội; Nghe những tàn phai; Phôi pha; Rừng xưa đã khép

NGHE ALBUM KHÁC
NenChoHayNenQuen_PhanDuyAnh_vavomusic
vavomusic_WhatFor_Terron
TinhKhucTrinhCongSon_KhanhHa_vavomusic
OLaiMuaDong_NguyenDinhThanhTam_comingsoon_vavomusic
MongXuan_NgoDangDuy_NguyenDinhThanhTam
TinhDaVutBay_TuanNgoc_vavomusic
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE