HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY | QUANG DŨNG

Nhiều nhạc sĩ

Record Details

Released:
2003
Genre:
Pop

Album Hoa Có Vàng Nơi Ấy của ca sĩ Quang Dũng gồm 11 tình khúc của các nhạc sĩ:

Vũ Đức Sao Biển (Thu hát cho người); Việt Anh (Hoa có vàng nơi ấy, Ngày không tên, Chiều biển vắng thênh thang); Nguyễn Văn Hiên (Xa vắng); Trần Quang Lộc (Trong dáng em ngồi, Cho tôi lại từ đầu); Trịnh Công Sơn (Ru ta ngậm ngùi); Vĩnh Tâm (Nhớ mưa Sài Gòn); Võ Thiện Thanh (Khúc mưa)

Advertisements