LỜI HẸN XƯA | SAO MAI

Nhiều nhạc sĩ

Record Details

Released:
2017
Genre:
Pop

Album Lời Hẹn Xưa của ca sĩ Sao Mai gồm 8 ca khúc của các nhạc sĩ:

Ngọc Minh Nguyên (Một lần yêu, Anh đã đánh mất anh trong em); Cao Xuân Tân (Mơ cánh xuân mềm, Lệ nhoà); Cao Hoàng (Lời hẹn xưa); Kim Lệ (Hoài niệm khúc hát xưa); Trương Công Ánh (Em đi xa); Lê Trần Nguyễn (Lời mẹ dạy)

Advertisements