Mắt Lệ Cho Người (Album) | Nhiều ca sĩ

Nhiều nhạc sĩ

Record Details

Released:
2004
Genre:
Pop

Album Mắt Lệ Cho Người của 3 ca sĩ Quang Dũng, Mỹ TâmĐàm Vĩnh Hưng với các tình khúc của các nhạc sĩ: Lê Quang (Rơi lệ cho người, Đi bên anh mùa xuân, 4000 năm rực rỡ gấm hoa); Trương Lê Sơn (Mồ côi); Nguyễn Ngọc Thiện (Chia tay tình đầu); Nguyễn Nhất Huy (Tình vẫn chưa yên); Từ Công Phụng (Mắt lệ cho người); Nguyễn Đức Trung (Hãy mang đến mùa xuân); Vũ Quốc Việt (Còn đó chút hồng phai)

NGHE ALBUM KHÁC
EmDenRoiDi_NguyenKhang_vavomusic
Nam Châm - Bức Tường
NgayTroVe_PhamDuy_vavomusic
MotThoangHuongTinh_HongNgoc_vavomusic
RaDiLoanTinVui_XuanPhu_vavomusic
ThuongCanhHoaRoi_DzoanMinh_Album_vavomusic
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE