NGHÌN TRÙNG XA CÁCH | DZOÃN MINH

Nhiều nhạc sĩ

Record Details

Released:
2017
Genre:
Pop

Album Nghìn Trùng Xa Cách của ca sĩ Dzoãn Minh gồm 8 tình khúc của các nhạc sĩ:

Phạm Duy (Nghìn trùng xa cách, Ngậm ngùi – thơ Huy Cận); Anh Bằng (Em còn em hôm qua – thơ Đặng Hiền); Cung Tiến (Hương xưa); Duy Lễ (Lời sám hối); Nguyễn Thu Thuỷ (Màu mắt xưa – thơ Lưu Hoàng); Trúc Hồ (Thì thôi em – thơ Đặng Hiền); Thái Ngọc Sơn (Sông ơi nước trôi về đâu)

Advertisements