NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM | TẤN SƠN

Phạm Duy

Record Details

Released:
2010
Genre:
Pop

Album Người Từ Trăm Năm của ca sĩ Tấn Sơn gồm 10 tình khúc của nhạc sĩ Phạm Duy: Tình cầm – thơ Hoàng Cầm; Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà; Kỷ niệm; Chuyện tình buồn – thơ Phạm Văn Bình; Nghìn trùng xa cách; Nha Trang ngày về; Tình hoài hương; Tiếng đàn tôi; Ngậm ngùi – thơ Huy Cận; Vô thường

Advertisements
TinhDaVutBay_TuanNgoc_vavomusic
AnhSeDen-GiacMoBuon_QuangDung_vavomusic
HayNoiLoiYeuNhau_XuanPhu_vavomusic
TuDayThoiDaiKho_album_SaoMai_vavomusic