Người Từ Trăm Năm (Album) | Tấn Sơn

Phạm Duy

Record Details

Released:
2010
Genre:
Pop

Album Người Từ Trăm Năm của ca sĩ Tấn Sơn gồm 10 tình khúc của nhạc sĩ Phạm Duy: Tình cầm – thơ Hoàng Cầm; Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà; Kỷ niệm; Chuyện tình buồn – thơ Phạm Văn Bình; Nghìn trùng xa cách; Nha Trang ngày về; Tình hoài hương; Tiếng đàn tôi; Ngậm ngùi – thơ Huy Cận; Vô thường

NGHE ALBUM KHÁC
ngdangduy_nhungtinhkhuckhac_vol1_vavomusic
CoiVang_vavomusic_TranThaiHoa
NgayTroVe_PhamDuy_vavomusic
RaDiLoanTinVui_XuanPhu_vavomusic
13 chuyện bình thường phú quang
MongXuan_NgoDangDuy_NguyenDinhThanhTam
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE