Nguyệt (Album) | Quang Dũng

Nhiều nhạc sĩ

Record Details

Released:
2004
Genre:
Pop

Album Nguyệt của ca sĩ Quang Dũng gồm 11 tình khúc của các nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn (Cũng sẽ chìm trôi); Quốc Bảo (Bài tình cho giai nhân, Còn hồng trên môi, Vàng son, Tình ơi); Dương Thụ (Ru anh), Phương Uyên (Tôi yêu); Lã Văn Cường (Lẻ loi); Đoàn Chuẩn – Từ Linh (Đường về Việt Bắc); Ngân Giang (Tôi vẫn nhớ); Lê Quang (Tình quê)

NGHE ALBUM KHÁC
mechanque_lehieu_maiphuocloc_vavomusic
ThuoAyCoEm_PhucLam_vavomusic
GoiGiacMoXua_QuangDung_vavomusic
RoiDayAnhSeDuaEmVeNha_PhamDuy_vavomusic
TinhDaVutBay_TuanNgoc_vavomusic
Chuyen_QuangDung_vavomusic
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE