RU MÃI NGÀN NĂM | QUANG DŨNG

Trịnh Công Sơn

Record Details

Released:
2003
Genre:
Pop

Album Ru Mãi Ngàn Năm của ca sĩ Quang Dũng gồm 8 tình khúc Trịnh Công Sơn: Ru tình; Còn tuổi nào cho em; Vết lăn trầm; Tưởng rằng đã quên; Tình xa; Xin mặt trời ngủ yên; Bên đời hiu quạnh; Ru đời đi nhé

Advertisements
NenChoHayNenQuen_PhanDuyAnh_vavomusic
AnhSeDen-GiacMoBuon_QuangDung_vavomusic
TimLaiLoiThe_PhuongThanh_vavomusic
RoiDayAnhSeDuaEmVeNha_PhamDuy_vavomusic