RU MÃI NGÀN NĂM | QUANG DŨNG

Trịnh Công Sơn

Record Details

Released:
2003
Genre:
Pop

Album Ru Mãi Ngàn Năm của ca sĩ Quang Dũng gồm 8 tình khúc Trịnh Công Sơn:

Ru tình; Còn tuổi nào cho em; Vết lăn trầm; Tưởng rằng đã quên; Tình xa; Xin mặt trời ngủ yên; Bên đời hiu quạnh; Ru đời đi nhé

Advertisements