Ru 2 (Album) | Xuân Phú

Ngô Đăng Duy

Record Details

Released:
2017
Genre:
Pop

Record Tracklist

  1. -:-- / 4:10
  2. -:-- / 4:40
  3. -:-- / 4:36
  4. -:-- / 4:15
  5. -:-- / 4:05

Album Ru 2 của ca sĩ Xuân Phú gồm 5 tình khúc của nhạc sĩ Ngô Đăng Duy: Ru 2; Người Về; Lỗi Hẹn; Hững Hờ; Liên khúc Ru

NGHE ALBUM KHÁC
TinhDaVutBay_TuanNgoc_vavomusic
nhạc sĩ nguyễn kế khuyến
TuDayThoiDaiKho_album_SaoMai_vavomusic
Chot Nho_Phuong Dung_ Le Quoc Tuan
ChutTinhXaVang_ThuyDuong_vavomusic
vavomusic_NoiNhoCaoNguyen_album
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE