THỰC TẠI | DIÊN AN

Mai Thu Sơn

Record Details

Released:
2011
Genre:
Pop

Album Thực Tại của ca sĩ Diên An gồm 11 tình khúc của nhạc sĩ Mai Thu Sơn:

Tình khát; Rơi trong vực sâu; Quá khứ lụi tàn; Lạ kỳ; Đi qua mùa đông; Thực tại; Người đàn bà trong đêm; Cát bụi hư vô; Cúi đầu; Chấm hết; Xóm trọ

Advertisements