Thực Tại (Album) | Diên An

Mai Thu Sơn

Record Details

Released:
2011
Genre:
Pop

Album Thực Tại của ca sĩ Diên An gồm 11 tình khúc của nhạc sĩ Mai Thu Sơn: Tình khát; Rơi trong vực sâu; Quá khứ lụi tàn; Lạ kỳ; Đi qua mùa đông; Thực tại; Người đàn bà trong đêm; Cát bụi hư vô; Cúi đầu; Chấm hết; Xóm trọ

NGHE ALBUM KHÁC
VaLaiTinhToi_BangKieu_vavomusic
MuaTrenVungTocRoi_TuanNgoc_vavomusic
TinhHoaiHuong_PhamDuy_vavomusic
vavomusic_kyniemxanhxao_trongbac
HayNoiLoiYeuNhau_XuanPhu_vavomusic
Hơi Thở Mùa Xuân | Dương Thụ | Trần Ngọc Tuấn
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE