Thương Cánh Hoa Rơi (Album) | Dzoãn Minh

Nhiều nhạc sĩ

Record Details

Released:
2017
Genre:
Pop

Album Thương Cánh Hoa Rơi của ca sĩ Dzoãn Minh gồm 10 tình khúc của các nhạc sĩ: Duy Lễ (Thư tình viết muộn, Lệ nến); Nguyễn Kế Khuyến (Thương cánh hoa rơi); Phạm Minh Trí (Chiều buồn trên phố); Nguyễn Thanh Bình (Còn lại gì cho nhau); Trúc Sinh (Dây kỷ niệm – thơ Đặng Hiền); Tôn Thất Minh (Vội – thơ Thích Tánh Tuệ); Đặng Hiền (Độc thoại); Nguyễn Thu Thuỷ (Khúc tình hoài – thơ Hoàng Lộc); Loạn Điểm (Lời đồng vọng)

NGHE ALBUM KHÁC
vavomusic_kyniemnaovoitan_single_trongbac
vavomusic_kyniemxanhxao_trongbac
CamOnNoiDau_MaiThuSon_vavomusic
MuaTrenVungTocRoi_TuanNgoc_vavomusic
VaConTimDaVuiTroLai_DucHuy_vavomusic
TuDayThoiDaiKho_album_SaoMai_vavomusic
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE