Tìm Lại Lời Thề (Album) | Phương Thanh

Nhiều nhạc sĩ

Record Details

Released:
2009
Genre:
Pop

Album Tìm Lại Lời Thề của ca sĩ Phương Thanh gồm 12 tình khúc của các nhạc sĩ: Yên Lam (Tìm lại lời thề, Gọi bình yên quay về); Tường Văn (Mùa đông xa vắng, Nơi thời gian ngừng lại); Đình Văn (Em sợ); Anh Tuấn (Niềm đau); Phương Uyên (Hãy thương cho phận người, Mình đã xa nhau); Vĩnh Tâm (Yêu thêm lần nữa); Minh Hiếu (Giọt nước mắt lặng lẽ); Ngọc Lễ (Cà phê một mình); Thái Hùng (Lời ru lần đầu làm mẹ)

NGHE ALBUM KHÁC
DoiDavang_XuanPhu_Album_vavomusic
DiTimTraiCam_MaiThuSon_vavomusic
a_QuangDung_vavomusic
vavomusic_ThaoThuc_XuanPhu
ChutTinhXaVang_ThuyDuong_vavomusic
NgayTroVe_PhamDuy_vavomusic
CamOnNoiDau_MaiThuSon_vavomusic
XEM NỘI DUNG KHÁC
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE