Tình Tự Mùa Xuân (Album) | Xuân Phú

Nhiều nhạc sĩ

Record Details

Released:
2015
Genre:
Pop

Album Tình Tự Mùa Xuân của ca sĩ Xuân Phú gồm 8 tình khúc nhạc Xuân của các nhạc sĩ: Văn Cao (Mùa xuân đầu tiên, Bến xuân); Trần Lê Quỳnh (Chân tình); Ngọc Bích (Mộng chiều xuân); Châu Kỳ (Đón xuân này nhớ xuân xưa); Đức Huy (Mùa xuân trong đôi mắt em); Từ Công Phụng (Tình tự mùa xuân); La Hối (Xuân và tuổi trẻ – thơ Thế Lữ)

NGHE ALBUM KHÁC
vavomusic_kyniemxanhxao_trongbac
PhepLa_LeQuocTuan
OLaiMuaDong_NguyenDinhThanhTam_comingsoon_vavomusic
vavomusic_chuyentauhoanghon_vithao
HoaCoVangNoiAy_QuangDung_vavomusic
RaDiLoanTinVui_XuanPhu_vavomusic
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE