XIN CHÀO | AC&M

Nhiều nhạc sĩ

Record Details

Released:
2003
Genre:
A Capella

Record Tracklist

 1. -:-- / 1:55
 2. -:-- / 2:11
 3. -:-- / 2:06
 4. -:-- / 3:21
 5. -:-- / 2:34
 6. -:-- / 4:39
 7. -:-- / 3:10
 8. -:-- / 2:19
 9. -:-- / 2:51
 10. -:-- / 2:17
 11. -:-- / 1:29
 12. -:-- / 3:27

Album Xin Chào của nhóm nhạc AC&M theo phong cách A Capella.

Advertisements