Xin Chào (Album) | AC&M

Nhiều nhạc sĩ

Record Details

Released:
2003
Genre:
A Capella

Record Tracklist

 1. -:-- / 1:55
 2. -:-- / 2:11
 3. -:-- / 2:06
 4. -:-- / 3:21
 5. -:-- / 2:34
 6. -:-- / 4:39
 7. -:-- / 3:10
 8. -:-- / 2:19
 9. -:-- / 2:51
 10. -:-- / 2:17
 11. -:-- / 1:29
 12. -:-- / 3:27

Album Xin Chào của nhóm nhạc AC&M theo phong cách A Capella: Dân ca (Hi, Lý con sáo, Lý cây đa, Cò lả, Thằng bờm); Phan Bá Chức (Bên bờ); Trịnh Công Sơn (Tôi ru em ngủ); Quốc Bảo (Tình xưa); Quang Vinh (Vì một thế giới ngày mai); N/A (Đêm nghe mưa, Something, L’Alphabet)

NGHE ALBUM KHÁC
ThuongCanhHoaRoi_DzoanMinh_Album_vavomusic
XuanKhongMau_TangNhatTue_LeQuocTuan
AnhSeDen-GiacMoBuon_QuangDung_vavomusic
Vành Môi Mong Chờ_Trần Ngọc Tuấn
TuDayThoiDaiKho_album_SaoMai_vavomusic
SaoMai_NhaTrangNgayVe_vavomusic
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE