Điều Khoản Sử Dụng

Đây là trang thư viện âm nhạc và nghệ sĩ được vận hành bởi VAVO MUSIC. Vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng (“ĐKSD“) bên dưới. Những ĐKSD này, kèm theo các thông tin, tài liệu, chính sách, v.v. được đề cập, thể hiện thỏa thuận giữa Người sử dụng (“NSD“) và VAVO MUSIC về việc sử dụng Trang âm nhạc trực tuyến này, cũng như những trang điện tử khác thuộc quyền sở hữu và vận hành bởi VAVO MUSIC (sau đây gọi tắt là “Trang VAVO MUSIC“), và có giá trị thay thế cho mọi phát ngôn hoặc văn kiện trước đó. Chính sách bảo mật trong Trang VAVO MUSIC là một phần không thể tách rời của ĐKSD. Việc truy cập, lưu hành và sử dụng Trang VAVO MUSIC phải tuân thủ theo luật pháp hiện hành của nước sở tại (sau đây gọi là “Pháp luật”). Khi truy cập Trang VAVO MUSIC, bạn mặc nhiên chấp nhận những ĐKSD nêu tại đây. Nếu bạn không đồng ý với những ĐKSD này, xin vui lòng không truy cập.

Quy định về việc sử dụng Tư Liệu trên Trang VAVO MUSIC:
Tất cả các thông tin, tài liệu trên Trang VAVO MUSIC, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phần mềm, hình ảnh, âm nhạc, văn bản, logo, nhận diện thương hiệu, giao diện tổng quát của trang (được khái quát thành “Tư Liệu”) được bảo hộ bởi các điều luật về sở hữu trí tuệ và thuộc quyền sở hữu của VAVO MUSIC. VAVO MUSIC nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, chỉnh sửa, hoặc các hình thức sử dụng, xử lý Tư Liệu khác mà không được sự chấp thuận của VAVO MUSIC. (VAVO MUSIC cho phép chia sẻ và/hoặc in ấn các trang đơn lẻ để phục vụ cho các mục đích phi thương mại, với điều kiện NSD cam kết sẽ không che đậy, hay xóa sửa nhận diện thương hiệu của VAVO MUSIC được thể hiện trên: (i) trang điện tử này; (ii) bất kỳ Tư Liệu liên quan nào; hoặc (iii) bất cứ trang đơn lẻ nào được đề cập trên). Mọi hành vi sử dụng trái phép các Tư Liệu trên Trang VAVO MUSIC sẽ chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Đường dẫn đến các trang điện tử khác:
Trang VAVO MUSIC thỉnh thoảng sẽ hiển thị đường dẫn tới những trang điện tử khác không thuộc quyền sở hữu và quản lý của VAVO MUSIC (sau đây gọi là “Trang liên kết”). VAVO MUSIC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro nào phát sinh từ việc truy cập và sử dụng các Trang liên kết. Các điều khoản sử dụng quy định bởi những Trang liên kết có thể sẽ khác biệt với ĐKSD trên Trang VAVO MUSIC và có thể được bảo mật thấp hơn cho NSD. Việc hiển thị các đường dẫn này không bao hàm ý nghĩa ủng hộ, đề xuất, chấp thuận hay cam kết chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ Trang liên kết nào, hoặc tính xác thực của bất kỳ thông tin nào hiển thị trên các Trang liên kết. VAVO MUSIC không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào trên các Trang liên kết, cũng như các thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh từ việc sử dụng các sản phẩm hay dịch vụ quảng bá trên các Trang liên kết. Bản quyền các tài liệu và thông tin trên các Trang liên kết thuộc quyền sở hữu của các tổ chức khác.

Thông tin đăng tải bởi Người sử dụng:
Tại các khu vực phù hợp trên Trang VAVO MUSIC, NSD có thể được phép đăng tải ý kiến cá nhân, thông tin hoặc các sản phẩm nghệ thuật/sáng tạo (bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm nghe nhìn) hoặc các tài liệu khác – được gọi chung là Nội Dung Đăng Tải Bởi Người Sử Dụng (“NDĐT”). NSD hiểu và chấp nhận mọi trách nhiệm pháp lý cho các NDĐT. NSD cũng đồng thuận rằng VAVO MUSIC không chịu trách nhiệm quản lý bất kỳ NDĐT nào trên trang điện tử này, và sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp các NDĐT vi phạm các ĐKSD đề cập tại đây. NSD cam kết rằng mọi NDĐT: (i) thuộc quyền sở hữu cá nhân NSD hoặc NSD được cấp phép đăng tải trên Trang VAVO MUSIC (bao gồm và không giới hạn ở bản quyền và quyền bảo mật thông tin), và cho phép VAVO MUSIC cũng như những NSD khác chia sẻ NDĐT; (ii) không xâm phạm quyền lợi của cá nhân hay tổ chức nào, không phạm pháp, hoặc vi phạm ĐKSD của Trang VAVO MUSIC; (iii) đăng tải từ tài khoản cá nhân của NSD sẽ hoàn toàn thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân của NSD.
VAVO MUSIC không quản lý, không hậu thuẫn, cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với các NDĐT. Ngoài các quyền lợi đã nêu trong thỏa thuận này, VAVO MUSIC được toàn quyền (i) tháo dỡ hoặc từ chối đăng tải các NDĐT; (ii) rút lại quyền truy cập vào Trang VAVO MUSIC với bất cứ NSD nào.

Để được đăng tải thông tin trên Trang VAVO MUSIC, NDĐT cần đảm bảo những điều kiện sau: (i) hợp pháp, (ii) phù hợp với mục đích của Trang VAVO MUSIC; (iii) không mang tính chất đồi trụy, công kích, xúc phạm, không gieo rắc tư tưởng xấu, giận dữ, tư thù, hoặc chia rẽ dưới bất cứ hình thức nào; (iv) không thu thập các thông tin cá nhân nhạy cảm từ bất cứ NSD nào khác; (v) không góp phần vào việc chuyển tải tin rác, “spam” hoặc thu thập thông tin tài chính một cách bất chính; (vi) không chuyển tải các loại virus và chương trình độc hại, v.v.; (vii) không đăng tải các tài liệu hoặc hình ảnh sở hữu bởi bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý chính thức từ họ; và (viii) mang tính chất phi thương mại.

Các chương trình khuyến mãi:
VAVO MUSIC và các đối tác sẽ thỉnh thoảng tổ chức các chương trình khuyến mãi trên Trang VAVO MUSIC. Các chương trình này sẽ có những điều khoản quy định riêng, và sẽ được thông báo rộng rãi tới NSD. Các điều khoản này sẽ trở thành một phần không thể tách rời của ĐKSD trên Trang VAVO MUSIC.

Các điều khoản khác biệt:
Một vài phần trên Trang VAVO MUSIC có thể đăng tải những điều khoản khác biệt (ĐKKB) với ĐKSD. Trong trường hợp ĐKKB mâu thuẫn với các quy định tại ĐKSD, thì những ĐKKB này sẽ chỉ có hiệu lực cho phần liên quan.

Lưu truyền và đăng tải thông tin:
VAVO MUSIC không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào gây ra do các hiện tượng phát sinh trong quá trình truy cập Trang VAVO MUSIC: tín hiệu đứt đoạn, đường truyền chậm, mạng bị lỗi hay thông tin lưu truyền không chính xác qua mạng Internet.
VAVO MUSIC không cam kết rằng trang điện tử này sẽ đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của NSD, hoặc việc truy cập sẽ không bị chậm trễ hoặc gián đoạn, hoặc trang điện tử không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, hoặc thông tin truyền tải sẽ không bị sai lệch hoặc mất mát, hoặc trang điện tử không bị nhiễm virus, hoặc việc sử dụng trang điện tử sẽ không gây nguy hại gì cho hệ thống máy tính của NSD.

Trách nhiệm của NSD:
Khi sử dụng Trang VAVO MUSIC, NSD đồng ý nhận trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình, và chỉ truy cập bằng máy tính cá nhân để phòng tránh trường hợp các thông tin trên bị tiết lộ. NSD cũng đồng thời nhận trách nhiệm về mọi hoạt động trên trang điện tử được thực hiện bằng tài khoản của NSD.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý:
NSD chấp thuận miễn trừ VAVO MUSIC mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến tố tụng, đòi hỏi, thất thoát, thiệt hại, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí thuê luật sư) phát sinh từ việc: (i) sử dụng Trang VAVO MUSIC; (ii) NSD vi phạm những ĐKSD nêu tại đây; và/hoặc (iii) bất cứ nội dung nào NSD đăng tải trên Trang VAVO MUSIC. Chấp thuận miễn trừ này sẽ có hiệu lực với thời hạn không xác định, ngay cả khi ĐKSD không còn hiệu lực.

Các liên lạc điện tử:
Khi trao đổi với VAVO MUSIC bằng thư điện tử hoặc các phương thức liên lạc điện tử khác, NSD chấp thuận tiếp nhận các thông tin truyền tải từ VAVO MUSIC. Mọi thông tin (bao gồm và không giới hạn ở các tin báo, thỏa thuận, văn kiện điện tử, v.v.) mà VAVO MUSIC gửi đến NSD thông qua kênh điện tử có hiệu lực tương đương với các văn bản viết tay/in ấn theo quy định của Pháp luật.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý:
VAVO MUSIC không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang điện tử này. TRANG ĐIỆN TỬ NÀY, CÙNG VỚI MỌI TÀI LIỆU ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ VÀ MỌI TÀI LIỆU LIÊN QUAN, ĐƯỢC TRUYỀN TẢI VÀ BAN HÀNH THEO ĐÚNG “TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI” VÀ KHÔNG THỂ HIỆN HAY BAO HÀM BẤT CỨ CAM KẾT NÀO VỀ TÍNH NĂNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA TRANG ĐIỆN TỬ. VAVO MUSIC CŨNG KHÔNG CAM KẾT TRANG ĐIỆN TỬ VÀ CÁC NỘI DUNG TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ LÀ BẢO MẬT, CHÍNH XÁC, HOẶC PHÙ HỢP VỚI BẤT CỨ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. VAVO MUSIC CÓ QUYỀN CHỈNH SỬA VÀ CẬP NHẬT BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ MÀ KHÔNG CẦN PHẢI THÔNG BÁO TRƯỚC. VAVO MUSIC CŨNG CÓ QUYỀN TẠM HOÃN HOẶC RÚT LẠI QUYỀN TRUY CẬP TRANG VAVO MUSIC MÀ KHÔNG CẦN PHẢI THÔNG BÁO TRƯỚC, VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG ĐẢM BẢO NSD CÓ THỂ TRUY CẬP MỌI LÚC MỌI NƠI. VAVO MUSIC SẼ KHÔNG NHẬN BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO VỀ CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC/TRUY CẬP ĐƯỢC VÀO TRANG ĐIỆN TỬ VÀ/HOẶC CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ, HOẶC GÂY RA DO VIRUS VÀ CÁC LỖI KỸ THUẬT KHÁC.

Các thay đổi về chính sách:
Nếu quyết định điều chỉnh ĐKSD, VAVO MUSIC sẽ thông báo những thay đổi tại trang điện tử này. Vui lòng thường xuyên theo dõi mục ĐKSD này để được cập nhật các chính sách mới nhất từ VAVO MUSIC. Việc sử dụng Trang VAVO MUSIC sau khi các thay đổi về chính sách đã được thực thi bao hàm ý nghĩa đồng thuận với các điều khoản đã thay đổi. Các ĐKSD này được cập nhật gần nhất ngày 01/05/2018 và có hiệu lực hiện hành.

Chuyển đổi mô hình hoạt động:
Vào những giai đoạn cần thiết, VAVO MUSIC có thể chuyển đổi mô hình hoạt động cho phù hợp với nhu cầu phát triển. Khi đó, tất cả các chính sách liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của NSD gắn liên với mô hình hoạt động mới của Trang VAVO MUSIC, nếu có, sẽ được VAVO MUSIC thông báo đến NSD.

Thông tin liên hệ:
Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Trang VAVO MUSIC hoặc bất kỳ điều khoản nào trong ĐKSD, NSD có thể liên hệ chúng tôi tại đây.

– Cập nhật 01/05/2018 –
Bản quyền sở hữu trí tuệ 2018 – VAVO MUSIC.