Album Chợt Nhớ của ca sĩ Phương Dung và Lê Quốc Tuấn gồm 5 track mp3 chất lượng cao:

  1. Sa mạc tình yêu (Nhạc ngoại lời Việt) – Phương Dung
  2. Trái tim mùa thu (Thy Uyên) – Lê Quốc Tuấn
  3. Chợt nhớ (Nhất Trung) – Phương Dung & Lê Quốc Tuấn
  4. Hoa tàn sắc úa hương phai (Đỗ Đình Phúc) – Phương Dung
  5. Tiếc thương (Quốc Hùng) – Phương Dung & Lê Quốc Tuấn
Advertisements