Liveshow thu hình Xuân Họp Mặt - Paris By Night

Temecula, CA, United States · Pechanga Resort & Casino

Đan Nguyên, Như Quỳnh, Minh Tuyết, Ngọc Anh, Phi Nhung... MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Venue Details

Address
45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, United States

Liveshow thu hình Xuân Họp Mặt – Paris By Night diễn ra lúc 14:30 và 19:30 ngày 26/01/2019 tại Pechanga Resort & Casino, Califonia, Mỹ.

Liveshow thu hình Xuân Họp Mặt - Paris By Night

XEM SỰ KIỆN KHÁC
Liveshow Đình Bảo 2019
19/04/2019
Saigon Performing Arts Center
16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708, United States
Liveshow Tuấn Mạnh Dương Cầm Ru Đời
24/03/2019
Ky Long Art Gallery
35 Đường số 103-TML, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam
Liveshow Thanh Thảo tại Mỹ
10/03/2019
City National Grove of Anaheim
2200 E Katella Ave, Anaheim, CA 92806, USA
ĐỀ XUẤT BỞI GOOGLE