Date Location Venue

Date
Liveshow SAVE The MUSIC - USA
Costa Mesa, CA, United States
Segerstrom Center for the Arts 600 Town Center Drive
Costa Mesa, CA 92626
United States
Note

Minh Tuyết, Hồng Ngọc, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Hương Tràm, Quốc Khanh...

Date
Liveshow Khánh Ly "Như Một Lời Chia Tay - Trịnh Công Sơn" - Vietnam
Hà Nội, Vietnam
Nhà hát lớn Hà Nội 01 Tràng Tiền
Hà Nội
Vietnam
Tickets
Note

Khách mời: Tuấn Ngọc, Paolo, Quang Thành