Gõ Cửa Thiên Đường | Hồ Trung Dũng

Sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.
Advertisements