Một Tuần Bảy Ngày (MV) | Y Jang Tuyn

Xem tiểu sử ca - nhạc sĩ Y Jang Tuyn tại đây.
Advertisements