Paris By Night 125 | Tình ca Nguyễn Văn Đông

Xem tiểu sử nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông tại đây.
Advertisements